Türk Dili Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ramadan DOĞAN

Görev : Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : ramadandogan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Salih Koralp GÜREŞİR

Görev : Öğretim Görevlisi Dr.
TÜ E-Posta : salihkoralp@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Ayhan YAŞAR

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (537) 710 03 54
TÜ E-Posta : ayhanyasar@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Ayhan DURMAZER

Görev : Öğretim Görevlisi
TÜ E-Posta : ayhandurmazer@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Ayşe Sümeyye KOLAKOĞLU

Görev : Öğretim Görevlisi
TÜ E-Posta : asumeyyeturan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Kübra Dilaver Yıldırım

Görev : Öğretim Görevlisi Dr.
TÜ E-Posta : kubradilaver@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Aynur TÜSGİL

Görev : Öğretim Görevlisi
TÜ E-Posta : aynurozgur@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Mehmet DERVİŞOĞLU

Görev : Öğretim Görevlisi Dr.
TÜ E-Posta : mehmetdervisoglu@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Murat KURU

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1100
TÜ E-Posta : muratkuru@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Ersin ÖZDEN

Görev : Öğretim Görevlisi
TÜ E-Posta : ersinozden@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Nilgün ATEŞLİ

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 513 14 92 » Dahili : 1184
TÜ E-Posta : nilgunatesli@trakya.edu.tr